Visiti el stand de Sons de Mar a Barcelona World Race!

 
El soroll al mar ha existit sempre, de manera natural o biològica. No obstant, degut al seu caràcter recent i no controlat, la introducció massiva de fonts sonores artificials s'ha convertit en una amenaça pel seu equilibri, més important que qualsevol altra contaminació a la que s'enfronta en medi marí.

Els cetacis, en qualitat de depredadors superiors de la cadena alimentària, han evolucionat desde fa milions d'anys entorn a la percepció acústica del medi i representen uns bioindicadors naturals de l'equilibri acústic dels oceans.

Comprendre millor la percepció del medi i els mecanismes de comunicació d'aquests mamífers significa investigar per la conservació dels ecosistemes marins i el desenvolupament sostenible de les activitats humanes al mar.

La investigació acadèmica depén generalment de fons externs provinents de canals públics i de companyies comercials. Donat que els efectes de la contaminació acústica sobre el medi marí no estan completament contemplats en programes nacionals, la financiació a través d'aquests recursos està limitada. Per tant, recurrim a fonts privades per garantitzar la continuitat d'aquesta investigació. 'Sons de Mar' neix com a interfície de divulgació amb la vocació d'involucrar la societat a través de donatius que permetin col·laborar amb totes les facetes del treball dels científics implicats.

El desenvolupament sostenible marí ens concerneix a tots. Junts podem implementar solucions desde la ciència i la investigació aplicada per retornar al mar un equilibri acústic vital, un espai natural de sons i silencis.

Donar Escoltar Sons de Mar Qui Som