Visiti el stand de Sons de Mar a Barcelona World Race!

 
Assessorar sobre el possible impacte acústic de fonts sonores artificials en el medi marí no és trivial, per varis motius. El primer és la relativa falta d'informació sobre el mecanisme de procès i anàlisi de sons per part dels organismes marins. A més, i encara que som capaços de gravar i catalogar la majoria d'aquestes senyals, no coneixem el seu paper i importància en l'equilibri i desenvolupament de les poblacions. En segon lloc, el possible impacte d'emissions sonores no sol concerneix als sistemes de recepció auditiva sino que pot intervenir a altres nivells sensorials o sistèmics i resultar letals per l'animal afectat. Si a aquestes dos raons de pes s'afegeix el fet que una exposició puntual o prolongada d'un soroll determinat pot tenir conseqüències negatives a mitjà i llarg plaç i per tant no observar-se immediatament, s'entén, sense excusar la falta de previsió ni de medis per investigar, la gran dificultat a la qual s'està confrontant la comunitat científica per obtenir unes dades objectives que permetin controlar de forma efectiva la introducció del soroll antropogènic al mar.

Per respondre a alguns d'aquests interrogants, l'elecció dels cetacis i l'estudi exhaustiu de les seves adaptacions al medi marí al llarg de la seva evolució, no és fortuïta. El medi marí, com tot medi natural, es regeix en base a l'equilibri dels organismes que l'habiten, cada un d'ells situant-se a un nivell tròfic específic que permet el desenvolupament dels nivells superiors. Un desajust de qualsevol d'aquests nivells desequilibren la cadena, en els dos sentits. Davant un problema de conservació, el repte dels científics és trobar un organisme suficientment representatiu, és a dir, que l'equilibri i el desenvolupament del qual puguin influir sobre l'equilibri i desenvolupament de la resta de la cadena tròfica i utilitzar-lo com a bioindicador enfront la font contaminant. Els cetacis, per la seva relació de dependència vital i quasi exclusiva amb la informació acústica, representen fins al dia d'avui el millor bioindicador dels efectes de la contaminació acústica marina.